BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu toplandı

BURSA (İGFA) – BUSİAD Yüksek İstişare Heyeti Lideri Ergun Haydi Türkay imzalı yayımlanan bildiride heyet üyeleri şu tabirleri kullandı:

“Pandeminin tabiatına uygun olarak beklenen enflasyonun düşürülmesi için atılması gereken adımlarda gecikildiği ortadadır.

Özellikle geçen periyot uygulanan ekonomik model, problemlere deva olmak yerine ekonomik yangını alevlendirmiştir. Faizi düşürme yaklaşımının, bizim gerçeklerimize uymadığı görülmüş ve yanlıştan dönülmüş olması, bizleri mutlu etmiştir. Lakin geçen periyodun bizlere yüklediği bedel çok ağır olmuştur.

Bir de, bu periyoda seçimin denk gelmesinden ötürü, popülist bir yaklaşımla işgücü fiyatları enflasyonu tırmandıracak halde artmıştır. Fiyatlardaki bu artış, maliyetleri ve doğal olarak fiyatları da üst çekmiştir. Aslında bu durum gelir dağılımını bile olumsuz etkilemiştir. Ülkenin değerli bir kısmı minimum fiyatlı çalışır hale gelmiştir.

Enflasyondaki artışa karşın döviz kurundaki artışın tıpkı oranda olmaması da ihracatın planlandığı üzere artmamasına ve istenilen döviz girdisinin olmamasına neden olmuştur. Personellik ve güç maliyetinin çok artması da, tüm kesimleri olmakla birlikte, bilhassa dokumacılığı zorlar hale gelmiştir.

Bursalı endüstrici ve iş insanları olarak ülkemizin gelişmesine dün de bugün de yarın da katkı yapmaya hazırız. Tek isteğimiz, demokrasi, hukuk ve özgürlükleri yaşayan, iktisadın gerçekleriyle hareket eden bir anlayıştır. Bunların yerine getirilmesi halinde yayından fırlayan bir ok üzere Türkiye’nin gayeye kilitlendiği aşikardır. Karar vericilerden isteğimiz, ihracatı kolaylaştıracak, finansmana ulaşacak ve iş barışını sağlayacak düzenlemeleri yerine getirmeleridir.

Liyakat sorunun değeri de gitgide yakıcılığını artırmaktadır. Sayıları daima artan yurtdışına giden gençlerimiz, geleceğimize olan ümidimizi azaltmaktadır. Eğitim sistemimiz, çağın ve iktisadın gerçeklerine de uymalıdır. Gençlerimiz hak ettikleri yerlere gelebileceklerine inançlarını yine kazanmalıdır.

Üretimde sürdürülebilirlik için dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümün sağlanması için gerekli adımlar atılmalıdır. Bunların hayata geçmesi halinde katma kıymeti yüksek verimli üretim yapan ve orta gelir tuzağından kurtulmuş bir ülke de yaşamak mümkündür.

BUSİAD Yüksek İstişare Konseyi olarak bu dilek ve temennilerimizi iletirken, İdare Konseyimizin hazırladığı ve kamuoyuyla paylaştığı Bursa Vizyonu’na da takviyemizi söz etmek isteriz. Sanayi, Tarım ve Turizmle Gelişen Bursa çalışmasının Bursa’da değerli bir yaraya merhem olacağına inanıyoruz. Bu çalışma ile isminin birinci sözü Bursa olan, Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği olarak evvel Bursa diyoruz. Kuralsız, rant anlayışıyla endüstrileşme değil, katma kıymetli, dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümü gerçekleştirmiş bir endüstrinin mümkün olduğunu biliyoruz ve bunu destekliyoruz. Bursa’nın tarım potansiyelinin stratejik bir değerde olduğunu biliyoruz. Yarınımızı kaybetmemek için bunun gerisinde durmaya devam ediyoruz.

Bursa turizminin de hak ettiği yerde olmadığını biliyoruz. Paydaşlarımıza bu alanda gelişmemiz için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bildirmek istiyoruz.

Bizler BUSİAD Yüksek Müşavere Konseyi Üyeleri olarak, görüş ve tekliflerimizi kamuoyunun bilgi ve değerlendirmesine sunuyoruz”.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir