Mahkeme yıkım tamamlandıktan sonra ihaleyi iptal etti: ‘Maalesef adalet yine geç geldi’

İZMİR – İzmir Barosu Başkanlığı, İzmir Valiliği tarafından 4 Mart tarihinde yapılan “Buca Açık ve Kapalı Cezaevi Yerleşkesinde Bulunan Taşınmazların Hurda Karşılığı Yıkım İşine Ait İhale” sürecinin iptali ve yıkım faaliyetlerinin durdurulması istemiyle 17 Mart’ta dava açtı. Yıkım sürecinde rastgele bir karar vermeyen mahkeme, yıkım süreci tamamlandıktan sonra davanın kabulüne ve ihale sürecinin iptaline karar verdi.

‘ASBEST’ VURGUSU YAPILMIŞTI

İzmir Barosu tarafından açılan davada; ihalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na, İhale Hukukunun temel unsurlarından Rekabet unsuruna, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 56’ncı hususuna, Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmeliğin 16’ncı hususuna, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Denetimi Yönetmeliği’nin 25’inci unsuruna, Etraf Kanunu’na ve Atıkların Sistemli Depolanmasına Dair Yönetmelik kararlarına terslik teşkil ettiği belirtildi.

Yine ihalede yıkım işi verilen firmanın hurda karşılığı yıkım işi şartnamesine muhalif olarak etrafın korunması (asbest, gürültü, etraf kirliliği vb.) konusunda gerekli ihtimamı göstermediği ve derhal yıkım sürecine başladığı söz edilen davada, cezaevi etrafında ikamet edenlerde ve bu yıkımda çalışacak çalışanlarda hür asbest liflerine maruz kalınması sonucunda çeşitli hastalıkların doğacağı vurgulandı.

MAHKEME: ASBESTLİ YAPILARIN YIKIM İŞİ ÖZEL NİTELİK TAŞIYOR

Asbestli yapıların yıkımı işinin özel bir nitelik taşıdığı ve bu konuda dikkat edilmesi gereken kuralların daha detaylı düzenlendiğini söz eden İzmir 2’inci Yönetim Mahkemesi ise kararında, “Gerek çalışanların gerekse kamu sıhhatinin direkt ve önemli seviyede olumsuz etkileneceği dikkate alındığında, yıkıma başlamadan evvel yıkım müsaadesi alınması gerektiğine yahut yıkıma başlanılmadan evvel asbestli imalatın var olup olmadığı, varsa asbest içeren imalatlar için asbestin çeşidini, ölçüsünü ve yerini belirlemeye yönelik envanter çalışması yapılmasının zarurî olduğu, asbest ve öteki gibisi tehlikeli atıkların başka atıklardan başka ve buna münhasır işçi ve ekipmanlarla ayrıştırılması zorunluluğunun anılan mevzuatta yer aldığı halde, bu konulara ait olarak uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin idari şartnamede yer verilmediği görülmektedir” sözlerini kullandı ve ihaleyi iptal etti.

‘YARGI BİR KERE DAHA HUKUKSUZLUĞA YENİK DÜŞTÜ’

Mahkeme kararını pahalandıran İzmir Barosu İdare Şurası üyesi Şefika Yıldırım Sert, kararın ihaledeki hukuksuzluğu tescil etmesi açısından sevindirici olduğunu söz etti.

Karar verilmekte geç kalındığını da söyleyen Sert, “Maalesef adalet yeniden geç geldi. Dava dilekçesinde ortaya koyduğumuz konular tümüyle hayat hakkıyla ilintili olmasına ve yıkım sürecinin denetimsiz biçimde başlatıldığına ait tüm kanıtları sunmamıza karşın yıkım tüm süratiyle sürmüş ve tamamlanmıştır” dedi.

“Bu olay bir kere daha göstermiştir ki; yargı sistemindeki hantallık hukuksuzluğun ve bilhassa yönetimin hukuka karşıt hareketlerinin payandası olmaktadır” diyen Sert, “Talebimize ve ortaya koyduğumuz tüm kanıtlara karşın ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verilmediğinden, ihale ile öngörülen yıkım kararı uygulanmış ve yıkım süreci sonuçlanmıştır. Tabir yerindeyse yargı bir defa daha hukuksuzluğa yenik düşmüştür” halinde konuştu.

‘MAHKEMENİN KARARI SONRASI İÇİN EMSAL OLUŞTURACAK’

Geç de olsa kararın asbestli binaların yıkımına dair emsal oluşturacağını söz eden Sert, şöyle devam etti:

“Temennimiz iki taraflıdır; birincisi, yönetimin bundan sonra bu tıp hareket ve süreçlerinde hukuka uygun davranması, oldu bitti yaratmadan, öncelikle halk sıhhati ve kamu faydasını düşünerek hareket etmesi, ikincisi ise yönetimin hukuka ters aksiyonları konusunda tek garanti olan yargının daha süratli çalışması ve bilhassa de ömür hakkı ile ilintili hususlarda, uygulandıktan sonra iptali mümkün olmayan süreçler tarafından yürütmenin durdurulması kararlarında daha titiz ve süratli davranmasıdır. Son olarak; mahkemenin asbestli binaların yıkımına dair kararı, son derece kritik ve sonrası için emsal oluşturacak bir karardır. Her ne kadar ihaleyi alan firma tarafından yıkım gerçekleştirilmişse de kararın mutlaklaşması ile birlikte sorumlular hakkında hukuksal ve cezai süreci devam ettirmekte kararlıyız.” (DUVAR)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir